Kapitaalverhoging of -vermindering in plaats van een lening?

Waarom wij een kapitaalverhoging of kapitaalvermindering adviseren in plaats van een lening wanneer een Nederlands bedrijf aandeelhouder is in een Spaans bedrijf?

Een belangrijke reden is om discussie met autoriteiten te voorkomen. Discussies bieden mogelijkheden voor autoriteiten om andere zaken binnen het bedrijf te analyseren. Daarnaast is het eenvoudiger en veiliger omgaan met belasting voor het bedrijf en de aandeelhouder.

We zullen het verder voor u toelichten.

Lening

  • De lening moet in een openbare akte worden geregistreerd. Een lening zonder hypotheek heeft notaris- en advocaatkosten. Er zijn geen zegelrechten vereist bij dit soort leningen.
  • In het geval dat de lening niet geregistreerd is, zal de belastingdienst ervan uitgaan dat de lening een normale lening is. Dit is afhankelijk van marktomstandigheden: de marktrente + de maandelijkse betalingen.
  • Er zijn twee soorten leningen: een normale- of een participatieve lening.
  • Bij een participatieve lening is de uitbetaling van de rente gekoppeld aan het resultaat van het bedrijf. Wanneer de bedrijfsresultaten tegenvallen riskeert de aandeelhouder het geleende kapitaal te verliezen. De aandeelhouder ontvangt dan geen rente omdat het bedrijf geen winst heeft behaalt.
  • Bij beide leningen is de minimale rente 3%.
  • De terugbetaling van de lening is alleen vrij van belastingen wanneer er geen rente is uitgekeerd door het bedrijf aan de aandeelhouder.

 

Wanneer moet u belasting betalen?

De rente is in Spanje en Nederland belastbaar. Het belastingtarief is 19% wanneer de aandeelhouder binnen de EU woont. Om dubbele belastingheffing met Nederland te voorkomen, wordt de belastingheffing over de rente in Spanje betaald.  Deze heffing mag niet hoger zijn dan 10%. De betaling van de rente is een kost voor het bedrijf en een inkomen voor de aandeelhouder. De belastingdienst kan controleren wat er in de afgelopen 10 jaar is gedeclareerd via het vennootschapsbelastingformulier (dit kan ook nog voorkomen wanneer het bedrijf geliquideerd is, in dit geval is de eigenaar van het bedrijf aansprakelijk voor eventuele belastingaanslagen). De aandeelhouder moet de uitbetaling van de rente aangegeven in Spanje. Hiervoor moet hij formulier 210 invullen (Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente).

De belasting over de rente wordt betaald door het bedrijf, dit wordt ingehouden op het bedrag dat aan de aandeelhouder wordt uitgekeerd. Het ingehouden bedrag wordt rechtstreeks geïnd door de belastingdienst. Wanneer de aandeelhouder binnen de EU woont, is de rentebetaling vrij van roerende voorheffing.

Transacties tussen het bedrijf en de aandeelhouder worden gecontroleerd door het Spaanse belastingkantoor. Het is verplicht de transacties in formulier 232 te registeren (Modelo 232. Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales). Als het totaal van het in dat jaar verdiende rente lager is dan 250.000€ en minder dan 50% van de door de aandeelhouder gegenereerde inkomsten, is het niet wettelijk verplicht om rente te betalen. Dit geldt niet wanneer het bedrijf wordt beschouwd als een van de vier “specifieke operaties” die vrijstelling uitsluiten (d.w.z. aandeelhouder die is gedomicilieerd in belastingparadijs, overdracht of onroerend goed, enz.).

Wanneer de aandeelhouder niet binnen de EU woont, moeten al zijn gegevens worden geregistreerd in het belastingformulier “201”, ook een certificaat van de fiscale woonplaats is hierbij verplicht.

Kan een bedrijf vrij geld lenen in Spanje?

Dit is niet eenvoudig. Bedrijven mogen niet vrij geld lenen in Spanje. De Spaanse bank moet licenties verlenen aan bedrijven die geld in Spanje uitlenen voor handelsactiviteiten. Echter zijn er geen restricties als leningen “af ​​en toe” worden gedaan, maar wat valt onder af en toe?

Een voorbeeld, stel dat een bedrijf aandeelhouder is bij drie verschillende bedrijven. De aandeelhouder leent geld uit aan alle drie de bedrijven. In dit geval is de aandeelhouder niet “af en toe”, maar regulieraan het lenen. In deze situatiemoeter een licentie van de Spaanse bank worden verkregen. Wanneer een aandeelhouder meerdere leningen verstrekt aan hetzelfde bedrijf valt dit ook onder een reguliere activiteit, ook hier moet dan een licentie aan worden gevraagd.

Houd er rekening mee dat, wanneer de lening wordt verzekerd met een hypotheek, de kosten zullen stijgen met zegelrecht (dit is ongeveer 1,8% van het geleende bedrag), daarnaast zal er een hogere notaris rekening zijn. De autoriteiten staan ​​slechts één lening met hypotheek per jaar toe.

Het lenen van geld kan leiden tot discussies met autoriteiten.

Toename van kapitaal

Dit is de “natuurlijke manier” om zaken te doen: de aandeelhouder investeert voldoende kapitaal in een bedrijf dat op haar beurt het kapitaal in de overeengekomen doeleinden investeert (in het geval van meerdere aandeelhouders wordt een “JV-overeenkomst” uitgevoerd).

De kapitaalverhoging is vrij van belastingen. De kosten bij kapitaalverhogingen zijn notaris-, bedrijvenhuis- en advocaatkosten.

 

 

De kapitaalvermindering heeft dezelfde kosten en is ook belastingvrij. Ook bestaan er wettelijke beperkingen, zo kan een bedrijf met schulden geen kapitaal verminderen. Kapitaalvermindering wordt toegepast om de aandeelhouder het geïnvesteerde bedrag terug te betalen. Dit is, zoals gezegd belastingvrij.

Zodra het geld terugbetaald is, wordt eventueel dividend aan de aandeelhouder uitgekeerd. Dit proces wordt meestal toegepast na het betalen van belastingen.

In Spanje moet belasting worden betaald over dividend. Het tarief is 15%. Om dubbele belastingheffing met Nederland te voorkomen gelden de volgende regels:

  1. Het tarief is 10% wanneer de aandeelhouder meer dan 50% van de aandelen houdt in de Spaanse onderneming of wanneer er andere bedrijven zijn die minstens 25% van de aandelen van het Spaanse bedrijf houden.
  2. Het tarief is 5% wanneer de aandeelhouder in Nederland geen belasting hoeft te betalen (vrijgesteld van inkomstenbelasting) voor het ontvangen dividend.

Het betalen van dividend wordt via inhouding door het bedrijf geregeld. Er is geen inhouding toegestaan ​​voor de uitbetaling van rente. Het is verplicht om bij het belastingformulier, een verklaring van fiscale woonplaats van het bedrijf toe te voegen.

Door deze redenen zijn wij van mening dat het veel veiliger en makkelijker is (en wellicht goedkoper als het Nederlandse bedrijf in aanmerking komt voor een 5% tarief. Dit zou moeten worden bevestigd door een belastingadviseur in Nederland) om kapitaal te verhogen of te verminderen in plaats van te werken met leningen.

Als u vragen heeft dan helpen wij u graag verder!

Jose F. Criado Sanchez
Advocaat |
Criado & Myngheer

info@criadomyngheer.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.